Cadangan-cadangan yang Melulusi Pra-audit oleh Nutbox DAO

in NutBox2 years ago

image.png

Cadangan #1: Ganjaran untuk Penyumbang Terdahulu kepada Nutbox

Pencadang: @lemooljiang
Tarikh Cadangan Diluluskan: 1-Disember-2020

Cadangan #1 mendapat sokongan dari 68 anggota kommuniti dan melulusi proses pengundian dengan LP Tokens' Upvote sebanyak 27.88%.

Peruntukan Pembiayaan

SteemIdAlamat TronPNUT (10 ribu)
@iguazi123TR4EQbKskgGzLuHN7Avaa5DmwfvWkRbo6f25
@robertyanTG5ge9kEFfm9QGoy8Y9NWzUjDwrc4Dfz9925
@lemooljiangTDVALXcdMN5aj2f53U9xKNm2K685ZEa7H925
@tolakiswwfTYHLYAHDg53P9hMqtNSUJof2PExVe6PwLS25
@terry3tTNJQ12KujHQCJHMj2ZHLCesNtqBaHZMqTT15
@armonioTSh8ZoBwTwgSVSSLHUsZpvRoKNiVBt9RA715
@cathy12TDxrcTX4TEeMfyKfi6mN2pVgnwxqLfB6fK5

image.png


Cadangan #2: Rancangan Pembangunan Sistem Nutbox Blog

Pencadang: @terry3t
Tarikh Cadangan Diluluskan: 1-Disember-2020

Cadangan #2 mendapat sokongan dari 21 anggota kommuniti dan melulusi proses pengundian dengan LP Tokens' Upvote sebanyak 38.73%.

Peruntukan Pembiayaan

SteemIdAlamat TronPNUT (10 ribu)
@ericetTZ2DZb8XvYsJ8uawaa1hEhcLKdNF8mS38B5
@terry3tTNJQ12KujHQCJHMj2ZHLCesNtqBaHZMqTT3
@robertyanTG5ge9kEFfm9QGoy8Y9NWzUjDwrc4Dfz993

image.png


Cadangan #3: Cadangan kepada Nutbox untuk Menyenaraikan PNUT di Bursa Ionomi

Pencadang: @happycapital
Tarikh Cadangan Diluluskan: Tidak Diluluskan

image.png


Cadangan #4: Cadangan kepada Nutbox untuk Mengganjarkan Terjemahan nutbox.io Saya dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Korea

Pencadang: @happycapital
Tarikh Cadangan Diluluskan: 2-Januari-2021

Cadangan #4 mendapat sokongan dari 29 anggota kommuniti dan melulusi proses pengundian dengan LP Tokens' Upvote sebanyak 55.81%.

Peruntukan Pembiayaan

SteemIdAlamat TronPNUT (10 ribu)
@happycapitalTMPyuXEt6PxSjAP6iuzg23cucj32JD4D6C3

image.png


Cadangan #5: Cadangan kepada Nutbox untuk Mengganjarkan Aktiviti-aktiviti Pengenalan, Pemajuan, Promosi dan Sebagainya oleh Saya

Pencadang: @happycapital
Tarikh Cadangan Diluluskan: 13-Januari-2021

Cadangan #5 mendapat sokongan dari 44 anggota kommuniti dan melulusi proses pengundian dengan LP Tokens' Upvote sebanyak 27.88%.

Peruntukan Pembiayaan

SteemIdAlamat TronPNUT (10 ribu)
@happycapitalTMPyuXEt6PxSjAP6iuzg23cucj32JD4D6C25

image.png


Cadangan #10: Cadangan Insentif untuk Memberi Airdrop kepada Pembekal Kecarian PNUT-TRX

Pencadang: @armonio
Tarikh Cadangan Diluluskan: 27-Februari-2021

Cadangan #10 mendapat sokongan dari 47 anggota kommuniti dan melulusi proses pengundian dengan LP Tokens' Upvote sebanyak 66.31%.

Peruntukan Pembiayaan

-/-


image.png